8 maj - 31 sierpień, 2017

Badania przesiewowe oczu w Vision Express

Mieszkańcy Wrocławia pierwsi w Polsce skorzystają z Programu Badań Przesiewowych oczu.


Od 8 maja w wybranych salonach optycznych we Wrocławiu dostępna jest przesiewowa ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych chorób oczu z wykorzystaniem technologii Optiskan.  Specjaliści podkreślają wagę profilaktyki chorób siatkówki oka, gdyż nawet najpoważniejszym z nich można zapobiec, jeśli zostaną wykryte odpowiednio wcześnie. 
Często gdy po raz pierwszy widoczne są niepokojące symptomy wzrokowe, nieodwracalne zmiany chorobowe siatkówki są już w zaawansowanym stanie. Testy przesiewowe mają charakter profilaktyczny - pomagają w wykryciu oznak związanych z chorobą oczu. W badaniach tych oceniane jest ryzyko wystąpienia zmian w kierunku starczowzrocznego zwyrodnienia żółtej plamki (AMD), retinopatii cukrzycowej, jaskry i zaćmy. Aby skorzystać z technologii Optiskan nie jest konieczne skierowanie od lekarza, zakraplanie ani długotrwałe dyskomfortowe świecenie w oczy. 

Testy przesiewowe oceny ryzyka chorób oczu we Wrocławiu dostępne są w salonie Aleja Bielany w cenie 50 zł.