6 lipiec, 2016

Świat Autek w Alei Bielany

Zapraszamy rodziców z dziećmi do nowej wypożyczalni pojazdów akumulatorowych, sterowanych przez rodzica pilotem lub przez samo dziecko.
Gwarantowana super zabawa!
Wypożyczalnia Świat Autek zlokalizowana przy punkcie informacyjnym centrum.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Świata Autek!


Regulamin wypożyczalni autek akumulatorowych w Alei Bielany:

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania autka akumulatorowego zdalnie sterowanego w Centrum Handlowych Aleja Bielany od firmy RAFAŁ KOPAŃSKI 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 5 NIP:7292541863.
2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem.
3. Cena wynajęcia auta 18zł na 30min i 24zł na 60min. Za przekroczenie umówionego czasu wynajmu dopłata 15zł za każde rozpoczęte 15 minut.
4. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy).
5. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia znajdującego się pod regulaminem po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
7. Wypożyczony sprzęt może się poruszać TYLKO I WYŁĄCZNIE po alejkach pasażu, zabrania się wyjeżdżania na zewnątrz, do wind oraz na platformy ruchome.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
9. Zwrot sprzętu odbywa się w miejscu jego wypożyczenia.
10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, uszkodzenia mienia.
11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy wypożyczającego w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje.
12. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zwrócenia sprzętu bez prawa zwrotu opłaty.
13. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.
14. Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu (z pominięciem standardowego zużycia: np. zarysowania, pęknięcia) pokrywa wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni.
15. W przypadku zwrócenia pojazdu powyżej 30min od ustalonego czasu wynajmu akumulator ulega trwałemu uszkodzeniu. Wypożyczający ponosi koszt wymiany akumulatora 100zł.
16. Autka przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. Dzieci poniżej 3 roku życia jeżdżą na wyłączną odpowiedzialność rodzica.
17. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania oświadczenia.
19. ZABRANIA SIĘ WJEŻDŻANIA DO WSZYSTKICH SKLEPÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PASAŻU.