Zapytaliśmy uczniów pochodzących z 5 różnych krajów i uczęszczających do 12 wrocławskich szkół, czym jest dla nich wielokulturowość i z jakimi wyzwaniami z zakresu różnorodności mierzy się współczesna młodzież.

Otrzymaliśmy szczery głos młodego pokolenia, które pragnie dialogu ponad podziałami, równych szans i porozumienia bez względu na wygląd czy kraj pochodzenia.
Głos ten zamieniliśmy w obraz.

Tak powstała wystawa „Młodzi Różnorodni”, będąca wyrazem wsparcia ze strony młodzieży dla wszystkich, którzy czują się dyskryminowani i wykluczeni.

To także przypomnienie, że wszyscy, niezależnie od wieku, poglądów, płci czy wyznania, poszukujemy tego samego – poczucia bezpieczeństwa i swojego miejsca na ziemi.

Wystawa była dostępna na terenie centrum do 9 kwietnia, teraz można oglądać ją online.