Zauważ, poznaj, zrozum

21 marca przypada Międzynarodowy Dzień Osób z zespołem Downa. Data ta została wybrana nieprzypadkowo. Jest to symboliczne odniesienie do trisomii chromosomu 21. W zespole Downa chromosom 21 jest potrójny zamiast podwójny.

To dzień, który ma na celu podkreślenie unikalności osób z zespołem Downa, zbudowanie świadomości społecznej na temat ich potrzeb i zdolności, ale także praw, których są pozbawiani.

Dzień ten nazywany jest też Dniem Kolorowej Skarpetki. Dlaczego? Kolorowe, nie do pary, w radosne wzory – to symbol odpowiadający charakterom osób z zespołem Downa – empatycznych, entuzjastycznych i pragnących być prawdziwą częścią społeczeństwa.

Dlatego w dniach 21-24 marca w sklepach TK Maxx, Carrefour, Jula, EMPIK, kinie HELIOS i restauracji RamDecor Cafe można było spotkać osoby z zespołem Downa, pomagające w codziennych obowiązkach związanych z obsługą klienta.

Akcja „Zauważ, poznaj, zrozum”, organizowana wraz z Fundacją Kolorowe Skarpetki, ma na celu otwarcie społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnościami.

Jakie są cele akcji?

🧦 Stworzenie możliwości spotkania osób z zespołem Downa w przestrzeni publicznej jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.

🧦 Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami i pokazanie potencjału, jaki w nich drzemie.

🧦 Dla uczestników – zdobycie doświadczenia, poczucia autonomii i samodzielności.

Dlaczego to robimy?

🧦 Ponieważ zaledwie 1/3 osób z niepełnosprawnościami jest aktywna zawodowo.

🧦 Ponieważ zdaniem pracowników 40% firm niechętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami.

🧦 Ponieważ 60% firm rezygnuje z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami ze strachu, że sobie nie poradzą.

W akcji biorą udział:

Dodatkowo przy punkcie INFO znaleźć będzie można specjalne stanowisko Fundacji, w którym sprzedawane będą ręcznie wykonane przez beneficjentów ozdoby wielkanocne. Cały dochód przekazany zostanie na cele statutowe!