Mity na temat osób z zespołem Downa


1. Zespół Downa to choroba

Zespół Downa to wada genetyczna spowodowana obecnością dodatkowego materiału genetycznego w 21 parze chromosomów. Zespół Downa to nie choroba - nie da się więc nim zarazić, nie można go też wyleczyć.

2. Osoby z zespołem Downa są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim

Niepełnosprawność intelektualna osób z zespołem Downa jest zróżnicowana, najczęściej umiarkowana i lekka. Osoby te mogą uczyć się i kończyć szkoły i z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie przy mniejszej lub większej pomocy w niektórych kwestiach codziennych.

3. Osoby z zespołem Downa nie potrafią pracować

Osoby z zespołem Downa są oddanymi i rzetelnymi pracownikami. Obowiązki w pracy muszą być dostosowane do ich możliwości.

4. Osoby z zespołem Downa nie wchodzą w związki i nie mają przyjaciół

Osoby z zespołem Downa zawiązują relacje i są oddanymi przyjaciółmi. Mogą wchodzić w długoletnie związki. Są – jak my wszyscy – zdolni do miłości i przyjaźni.

5. Wszystkie osoby z zespołem Downa wyglądają tak samo

Osoby z zespołem Downa posiadają charakterystyczne cechy wyglądu, jednak przede wszystkim mają geny swoich rodziców i są bardziej podobne do swoich rodzin, niż do innych osób z zespołem Downa.

6. Osoby z zespołem Downa nie mogą…

…ograniczenia są tylko w naszych głowach 😊