Mamy do pogadania!

Z badań prowadzonych od ponad 20 lat w ramach Miejskiego programu Profilaktyki Logopedycznej wynika, że 70% przebadanych dzieci wymaga wsparcia logopedycznego. Konsekwencją braku sprawności artykulacyjnej mogą być problemy z nauką, trudności w nawiązywaniu kontaktów, poczucie odrzucenia. Gdy mówienie staje się problemem, ciężko się dogadać.

Dlatego Aleja Bielany wraz z MPPL rozpoczyna kampanię Mamy do pogadania.

W jej ramach prowadzone będą konsultacje logopedyczne oraz inicjatywy zmierzające do wzrostu świadomości potrzeby logopedycznych badań przesiewowych.

Etapy rozwoju mowy – na co zwrócić uwagę?

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej