Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Masz wątpliwości? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji logopedycznych, prowadzonych w FOROOM w Alei Bielany.

W każdą sobotę, w godzinach …. do dyspozycji rodziców i dzieci będą specjaliści Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej, którzy przeprowadzą wstępne badanie diagnostyczne, mające na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń rozwoju języka dziecka.

Konsultacje przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-10 lat, u których rodzice podejrzewają nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Podczas konsultacji specjaliści przeprowadzą wstępną analizę rozwoju mowy, i – jeśli będzie taka konieczność – skierują do dalszych badań.

Zapisz się na konsultacje