Etapy rozwoju mowy – na co zwrócić uwagę?

Okres żłobkowo- przedszkolny to czas intensywnego kształtowania się mowy i języka dziecka. Specjaliści podkreślają, że problemom logopedycznym wśród dzieci najskuteczniej zapobiega się, podejmując odpowiednie kroki do 7. roku życia. Dlatego jeśli zauważymy niepokojące objawy u naszego dziecka, warto jak najszybciej skonsultować je z logopedą.

Co powinno zwrócić naszą uwagę?

🗣 W 1 r.ż. dziecka pojawia się gaworzenie. Jest to świadome powtarzanie dźwięków, związane z prawidłowym działaniem słuchu. Brak gaworzenia jest wskazaniem do konsultacji logopedycznej. Pod koniec 1 r.ż. (najpóźniej do 18 m.ż.) powstają pierwsze słowa (mama, baba).

🗣 W 2 r.ż dziecko powinno posługiwać się około 50 słowami; w tym okresie pojawiają się wyrazy dźwiękonaśladowcze (bam, hop, hau). Należy zasięgnąć porady logopedy gdy 2 –latek prawie nic nie mówi i komunikuje się najczęściej za pomocą gestów, pojedynczych głosek ee, aa.

🗣 Czas pomiędzy 2.-3. r.ż. to okres częstego powtarzania przez dziecko wypowiedzi dorosłych. W mowie malucha pojawia się coraz więcej zdań pojedynczych rozwiniętych i zdań złożonych. Dziecko zaczyna używać spójników („i”, „a”, „bo”, „aby”). 3-latek mówiący w sposób całkowicie niezrozumiały dla otoczenia, lub utrzymujące się przez długi czas opuszczanie sylab, powinny być skonsultowane z logopedą.

🗣 Między 3.-4. rokiem życia w mowie dziecka pojawiają się głoski syczące [s, z, c, dz]. 4-latek mówiący siafa, ziamek powinien być skonsultowany przez specjalistę, celem ustalenia przyczyny utrzymywania się tego stanu.

🗣 Między 6. a 7. rokiem życia dziecko doskonali wymowę; pojawiają się najtrudniejsze artykulacyjnie głoski, tj. sz, ż, cz, dż, a także głoska r. Zasób leksykalny (tj. słownik bierny, czynny i pojęcia językowe) pozwalają dziecku na zbudowanie kilku zdaniowej wypowiedzi na interesujący go temat.