Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej

To wrocławska inicjatywa profilaktyczna, realizująca działania ukierunkowane na wczesne wykrycie opóźnień w rozwoju mowy poprzez badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach, a także prowadzenie terapii logopedycznej.

Program funkcjonuje w wybranych wrocławskich placówkach przedszkolnych i szkolnych od 2002r.

Każda placówka dydaktyczna może przystąpić do programu MPPL. Szczegóły znajdują się tutaj.

Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki Logopedycznej

Od 2008 r. prowadzony jest coroczny Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki Logopedycznej. Podczas corocznej uroczystości dzieci mają okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe na scenie Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście przy ul. Duboisa 5. Natomiast w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im.Tadeusza Mikulskiego przy ul.Rynek 58 można podziwiać wystawę prac plastycznych wykonanych do bajek logopedycznych.

Jest to niepowtarzalna okazja dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka do publicznego zaprezentowania swoich umiejętności interpretowania tekstów oraz talentów aktorskich, jak również postępów w terapii logopedycznej.

Od czterech lat konkurs na najlepszą bajkę przybrał szerszy charakter i odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Bajki Logopedycznej, w którym udział biorą logopedzi i nauczyciele z całego kraju.

Ogólnopolski Konkurs na Najciekawszy Limeryk

W 2020 r. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej po raz pierwszy odbył się Ogólnopolski Konkurs na Najciekawszy Limeryk. Konkurs ma umożliwiać rodzicom i dzieciom na wspólne, twórcze spędzanie czasu poprzez zabawy słowem oraz prezentację przez dzieci swoich umiejętności i talentów, takich jak sprawność artykulacyjna, kompetencja językowa, ekspresja słowna i ruchowa.