Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki Logopedycznej

Od 2008 r. prowadzony jest coroczny Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki Logopedycznej. Podczas corocznej uroczystości dzieci mają okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe na scenie Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście przy ul. Duboisa 5. Natomiast w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego przy ul. Rynek 58 można podziwiać wystawę prac plastycznych wykonanych do bajek logopedycznych.

Jest to niepowtarzalna okazja dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka do publicznego zaprezentowania swoich umiejętności interpretowania tekstów oraz talentów aktorskich, jak również postępów w terapii logopedycznej.

Od czterech lat konkurs na najlepszą bajkę przybrał szerszy charakter i odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Bajki Logopedycznej, w którym udział biorą logopedzi i nauczyciele z całego kraju.