Woman reading web policies

Regulamin Centrum Handlowego Aleja Bielany

Szanowni Klienci,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfortowe samopoczucie, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, który obowiązuje na całym terenie Centrum Handlowego Aleja Bielany.

 1. Osoby przebywające na terenie Centrum Handlowego Aleja Bielany zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający spokoju innych.

 2. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego Aleja Bielany wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo małoletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

 3. Zabrania się jazdy na jednośladach, w tym w szczególności na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, skuterach, motocyklach, segwayach, jak również wprowadzania ich do Centrum Handlowego Aleja Bielany

 4. Zabrania się przypinania rowerów oraz pojazdów do balustrad, poręczy itp. na terenie obiektu poza wyznaczonymi do tego miejscami.

 5. Zabrania się niszczenia mienia.

 6. Zabrania się palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi do tego miejscami.

 7. Zabrania się zażywania jakichkolwiek substancji odurzających.

 8. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych poza restauracjami i kawiarniami.

 9. Zabrania się wchodzenia z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie i przechowywanie jest prawnie zabronione.

 10. Zabrania się żebrania.

 11. Zabrania się używania wózków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 12. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum.

 13. Zabrania się dystrybuowania prospektów i innych materiałów reklamowych bez zgody Dyrekcji Centrum.

 14. Zabrania się parkowania w miejscach oznaczonych jako uprzywilejowane, przez osoby nieuprawnione.

 15. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego Aleja Bielany:


  • osób w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających,
  • osób zachowujących się niezgodnie z przepisami prawa lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, bądź też narusza renomę i interesy Centrum,
  • osób uciążliwych swym zachowaniem dla innych,
  • sprawców kradzieży mienia oraz innych czynów karalnych, zatrzymanych na terenie Centrum.
  Wyżej wymienione osoby zobowiązane są opuścić Centrum na wezwanie Administracji Centrum.

 16. Wprowadzanie psów jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli znajdują się one na smyczy, a wszystkie nieczystości powinny zostać przez ich właścicieli usunięte.

 17. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji Klienci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb kierujących akcją.

 18. Na terenie Centrum Handlowego Aleja Bielany nie obowiązuje zakaz fotografowania. Administracja Centrum zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia swobody wykonywania zdjęć w następujących przypadkach:


  • Komercyjnych sesji zdjęciowych, dla których wymagana jest zgoda Administracji Centrum.
  • Zaistnienia podejrzenia, że zdjęcia wykonywane są w celach, które mogą zagrozić bezpieczeństwu obiektu, najemców lub klientów Centrum Handlowego Aleja Bielany.
  W takiej sytuacji Ochrona obiektu ma prawo do podjęcia interwencji (pozyskania informacji na temat celu wykonywania zdjęć, żądania zaprzestania dalszego fotografowania).Administracja Centrum Handlowego Aleja Bielany