Elektroniczne plany centrum

Aby ułatwić Państwu odszukanie ulubionych sklepów w naszym centrum rozmieściliśmy na jego terenie elektroniczne, interaktywne mapy. Pomogą one zlokalizować sklep po jego nazwie lub po kategorii oferow...