Ochrona/Monitoring

Nad bezpieczeństwem w Centrum Handlowym Aleja Bielany czuwają przeszkoleni pracownicy ochrony.