Poczta znajduje się na poziomie 0 naprzeciw Carrefour.