Poczta

Poczta znajduje się na poziomie 0 naprzeciw linii kas Tesco.