Pokój pierwszej pomocy

POKÓJ PIERWSZEJ POMOCY
Aby zadbać o bezpieczeństwo naszych Klientów na terenie Alei Bielany zlokalizowaliśmy pokój pierwszej pomocy przedmedycznej. Do wyposażenia pokoju należą m.in. defibrylatory, które w razie potrzeby, obsłużą odpowiednio wyszkoleni pracownicy centrum.

 

RATOWNIK MEDYCZNY
W Alei Bielany w godzinach pracy galerii dyżur pełni ratownik medyczny.


DEFIBRYLATOR
W naszym Centrum Handlowym dostępny jest defibrylator AED, który w razie potrzeby jest obsługiwany przez przeszkolonego do tego celu ratownika medycznego.