Woman reading web policies

Zastrzeżenia prawne

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Ingka Centres są objęte prawami autorskimi Ingka Centres. W związku z tym informacje takie nie mogą być, z wyłączeniem celów prywatnych, powielane, modyfikowane, przekazywane ani przechowywane w jakiejkolwiek formie, bez wyraźnej pisemnej zgody Ingka Centres. W przypadku ich użycia do celów prywatnych należy załączyć odnośną informację o prawach autorskich.

Nieupoważnione wykorzystanie strony internetowej Ingka Centres oraz zawartych na niej treści jest surowo zabronione. Przypadki naruszenia tej zasady będą rozstrzygane na drodze sądowej.

ZNAKI TOWAROWE

Prawa do znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej Ingka Centres należą albo do Ingka Centres, albo do jej odnośnych partnerów. W związku z tym nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody Ingka Centres lub innego posiadacza praw do takich znaków.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Ingka Centres dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by wszystkie informacje zamieszczane na tej stronie internetowej były precyzyjne i aktualne. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, a Ingka Centres nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich kompletność lub dokładność. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej mogą podlegać zmianom.

Ingka Centres pragnie, by proponowana przez nią strona internetowa zachowywała najwyższą jakość. Jednakże Ingka Centres nie może zagwarantować, że strona będzie działała nieprzerwanie i bez błędów. Ingka Centres nie będzie odpowiadać za korzystanie z niej lub jej niedostępność. Ingka Centres nie będzie także odpowiadać za wszelkie wirusy lub podobne czynniki pojawiające się na stronie. Ponadto Ingka Centres nie odpowiada za treści znajdujące się pod umieszczanymi na jej stronie linkami do stron podmiotów trzecich.