Działania na rzecz lepszego życia

Od wielu lat naszą misją jest „tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi”. Razem kreujemy wirtualne i fizyczne miejsca spotkań, w których ludzie mogą być razem, poznawać swoje potrzeby i współpracować ze sobą.

W naszych działaniach chcemy być zatem nie tylko obiektami handlowymi, lecz pragniemy przy tym odgrywać istotną rolę w życiu lokalnych społeczności. W dobie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, nie pozostaliśmy bierni i czynnie włączyliśmy się w pomoc najbardziej potrzebującym. Wsparciem objęliśmy 3,5 tysiąca osób! Co zrobiliśmy?

posiłki

Tyle posiłków i produktów żywnościowych przekazaliśmy medykom w stacjach sanepidów i szpitalach

dzieci

Tyle dzieci - podopiecznych szpitali, wrocławskich fundacji oraz najmłodszych doświadczających kryzysu lub przemocy otrzymało wsparcie rzeczowe lub psychologiczne.

seniorzy

Tylu samotnym seniorom z okolicy przekazaliśmy ponad 5 tysięcy artykułów żywnościowych i produktów pierwszej potrzeby do codziennego funkcjonowania w trudnym czasie izolacji.

Obejrzyj film
Nasze akcje
Wiemy, że grupą szczególnie narażoną na długofalowe efekty pandemii są dzieci - szczególnie te, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. Długotrwała izolacja społeczna, utrata pracy w rodzinie, nasilenie działań przemocowych czy reorganizacja edukacji, to jedynie kilka wyzwań, z którymi muszą mierzyć się najmłodsi. Dlatego chcemy podejmować długofalowe działania, zmierzające do poprawy kondycji psychicznej i emocjonalnej dzieci w czasie epidemii, a także po jej oficjalnym zakończeniu.
Pomagamy razem
Inicjatywa #POMAGAMYRAZEM jest częścią szeroko zakrojonych akcji pomocowych prowadzonych przez Ingka Centres oraz IKEA na rzecz ochrony zdrowia oraz zapewnienia środków niezbędnych do życia osobom dotkniętym pandemią.