Aleja Bielany - Aleja Pomaga

Działania na rzecz lepszego życia na co dzień

Od wielu lat naszą misją jest „tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi”. Razem kreujemy wirtualne i fizyczne miejsca spotkań, w których ludzie mogą być razem, poznawać swoje potrzeby i współpracować ze sobą. W naszych działaniach chcemy być zatem nie tylko obiektami handlowymi, lecz pragniemy przy tym odgrywać istotną rolę w życiu lokalnych społeczności. Obecnie, w dobie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, nie pozostajemy bierni i czynnie włączamy się w pomoc najbardziej potrzebującym.

Komu pomagamy?

Wiemy, że grupą szczególnie narażoną na długofalowe efekty pandemii są dzieci - szczególnie te, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. Długotrwała izolacja społeczna, utrata pracy w rodzinie, nasilenie działań przemocowych czy reorganizacja edukacji, to jedynie kilka wyzwań, z którymi muszą mierzyć się najmłodsi. Dlatego chcemy podejmować długofalowe działania, zmierzające do poprawy kondycji psychicznej i emocjonalnej dzieci w czasie epidemii, a także po jej oficjalnym zakończeniu.
Aleja Bielany - Aleja Pomaga
Inicjatywa #WSPIERAJMYSIĘ jest częścią szeroko zakrojonych akcji pomocowych prowadzonych przez Ingka Centres oraz IKEA na rzecz ochrony zdrowia oraz zapewnienia środków niezbędnych do życia osobom dotkniętym pandemią. Na wspólne działania Grupa Ingka przeznacza około 4,5 miliona złotych.