Przebieg projektu

I SEMESTR: 60h szkoleń z zakresu kompetencji międzykulturowych w celu rozwinięcia umiejętności radzenia sobie z dyskryminacją, hejtem, wykluczeniem.

II SEMESTR: współorganizowanie przez młodzież dotowanych projektów w formie np. spotkań, wykładów, dni kulturowych, na które będą mieli okazję zaprosić swoich bliskich oraz szersze audytorium.

Gdzie?

Szkolenia i wydarzenia odbywać się będą w FOROOM – nowym miejscu spotkań międzykulturowych w Centrum Handlowym Aleja Bielany, którego celem jest udostępnienie młodym ludziom nowej przestrzeni spotkań, wymiany myśli i współdziałania ponad różnicami. 

Kiedy?

Projekt trwa 1 rok i rozpoczyna się we wrześniu. Spotkania odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w godzinach popołudniowych.

Spotkania w I semestrze odbywają się w soboty w godz. 14:00-20:00:

25.09. – spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczestników i rodziców/opiekunów oraz pierwsze zajęcia integracyjne
16.10. – szkolenie
 06.11. – szkolenie
 27.11. – szkolenie
 18.12. – szkolenie
 22.01. – szkolenie