Przebieg projektu

W polskich szkołach uczy się obecnie około 50 000 uczniów z doświadczeniem migracyjnym. We Wrocławiu wielu uczniów uczy się w klasach przygotowawczych, jednak część uczniów pozostaje w tradycyjnym systemie edukacyjnym. Celem kursu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek pracujących w szkołach podstawowych i liceach w klasach wielokulturowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Nauczyciele i nauczycielki będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy jak również wymianę dobrych praktyk. 

Kurs będzie składał się z 5 modułów. Zajęcia odbywają się co czwartek w godzinach 16:00-19:00.

Daty:

KURS 1: 7 października, 14 października, 21 października, 28 października, 4 listopada.

KURS 2: 18 listopada, 25 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia.