Zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne "Różnorodność – rozumiem i szanuję"

Cele

Uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem dyskryminacji;
● Kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji;
● Refleksja na temat różnych aspektów dyskryminacji;
● Uświadomienie wpływu stereotypów na postrzeganie innych osób;
● Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które są następstwem dyskryminacji i braku tolerancji;
● Konfrontacja z różnymi formami dyskryminacji ( w formie scenek lub filmów); ● Poznanie podstawowych pojęć związanych z dyskryminacją (np. ksenofobia, antysemityzm, rasizm itp.)

Przebieg projektu

Spotkania składają się z dwóch modułów:

1. Warsztaty z edukatorem antydyskryminacyjnym.
2. Seans kinowy - projekcja filmu podejmującego ważne tematy, takie jak przyjaźń, szacunek, empatia.

Gdzie?

FOROOM – Miejsce Spotkań Wielokulturowych oraz Kino Helios
Centrum Handlowe Aleja Bielany

Zapraszamy do udziału!

Warsztaty są przygotowywane dla konkretnej grupy wiekowej i dopasowywane do jej potrzeb. Udział w nich jest poprzedzony rozmową z wychowawcą, pedagogiem lub opiekunem grupy, aby jak najlepiej dopasować przebieg warsztatów do sytuacji w danej grupie. Warsztaty nie mają charakteru terapii grupowej. Są spotkaniem podczas, którego uczestnicy wymieniają się poglądami, myślami, a ich celem jest skłonienie do refleksji nad różnego rodzaju sytuacjami związanymi z postępowaniem wobec „innych” obecnych w naszym społeczeństwie.

Chcesz zapisać swoją klasę? Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: Fundacja FREYA, 602 177 158 lub fundacja@freya.org.pl