Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

W każdym z nas drzemie ogromy potencjał, jednak nie wszyscy mają równe szanse, aby pokazać go światu. Dlatego poprzez różnorodne inicjatywy, organizowane wraz z Fundacją Kolorowe Skarpetki, staramy się promować otwartość, zrozumienie i akceptację dla różnorodności.

Wspólne projekty, angażujące osoby z zespołem Downa oraz ich rodziny pomagają budować środowisko sprzyjające rozwojowi tych niezwykłych jednostek, a także przyczyniają się do budowania większej świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami.

Zauważ, poznaj, zrozum

Czy wiesz, że zaledwie 1/3 osób z niepełnosprawnościami jest aktywna zawodowo, a 60% firm rezygnuje z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami ze strachu, że sobie nie poradzą? Dlatego w wybrane dni marca można było spotkać w salonach Alei Bielany osoby z zespołem Downa, pomagające w codziennych obowiązkach związanych z obsługa klienta. W akcji wzięło udział 33 chętnych, a jej celem było otwarcie społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnościami, ich aktywizację zawodową i przygotowanie do samodzielnego życia. Zobaczcie efekty!

Warsztaty terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami

Wspólne chwile w bezpiecznym, rozumiejącym środowisku to zastrzyk pozytywnej energii, siły, a także okazja do wymiany doświadczeń i szansa na integrację. Przede wszystkim jednak dobra zabawa! Warsztaty terapeutyczne i kreatywne dla dzieci z Zespołem Downa na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Alei Bielany, a ich tematyka ciągle jest poszerzana!

Warsztaty wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, często poświęcający cały swój czas na rehabilitację, edukację, dzieci często zapominają o sobie, swoich potrzebach i marzeniach. Dlatego organizowane przez nas spotkania wytchnieniowe są okazją do uzupełnienia zasobów, potrzebnych do sprawowania opieki, i zapobiegają wypaleniu w życiu rodzinnym. W programie warsztatów znalazły się m.in. spotkania z brafitterką, kursy szybkiego makijażu, malowanie przy winie jako forma arteterapii czy warsztaty kuchni afrykańskiej.

„Zaufaj mi, dam radę”

Aktywizacja osób z Zespołem Downa jest niezwykle istotna w zwracaniu im poczucia sprawczości, nauce samodzielności oraz budowaniu pewności siebie. Dlatego z wielką radością gościmy beneficjentów Fundacji Kolorowe Skarpetki jako naszych wolontariuszy, którzy pomagają w organizacji i prowadzeniu wydarzeń na terenie centrum.

PoMOCnicy Mikołaja w kolorowych skarpetkach

Tuż przez Bożym Narodzeniem w siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się niezwykłe spotkanie dwóch grup doświadczających wykluczenia: osób z Zespołem Downa oraz samotnych seniorów. Beneficjentom fundacji spotkanie dało wiarę we własne siły i pokazało, że niepełnosprawność nie przekreśla sprawczości. Inicjatywa była też okazją do podarowania wspólnego czasu i wzajemnej uwagi. Beneficjenci przygotowywali program artystyczny oraz stworzyli podarki. Ważniejsza jednak niż prezenty okazała się obecność, tak potrzebnych seniorom, doświadczającym samotności.

Sprzątanie świata

Po raz kolejny dołączyliśmy do tego szczytnego oraz potrzebnego przedsięwzięcia. Wraz z Centrum Aktywności Lokalnej ze „Sceną Teatru Na Bruku" na Ołtaszynie zaprosiliśmy uczniów lokalnych szkół oraz mieszkańców sąsiedzkich osiedli do wspólnego sprzątania najbliższej okolicy. Pomagali nam beneficjenci Fundacji Kolorowe Skarpetki, którzy dodatkowo upiększyli ławeczki, służące wypoczynkowi osób z klubu seniora.

Mówi się!

W procesie integracji osób z zespołem Downa niezwykle ważny jest wzrost świadomości społecznej. Staramy się obalać mity i łamać stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, a pomagają nam w tym niezwykle wrażliwi dziennikarze i dziennikarki, którzy dają szansę osobom z niepełnosprawnościami na opowiedzenie ich własnych historii! A oni w studiach i redakcjach czują się jak ryby w wodzie!Więcej na www.fundacjakoloroweskarpetki.pl.